klubhall

13.06: A. Hall i R. Kalukin gośćmi KO Zielona Góra

Zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu
Klubu Obywatelskiego Zielona Góra,
które odbędzie się dnia 13.06.2018 roku o godz. 17:30
w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
Tym razem naszymi gośćmi będą
Rafał Kalukin
– dziennikarz Tygodnika „Polityki”
oraz dr hab. Aleksander Hall – b. Opozycjonista w PRL.
Tematem naszej dyskusji będzie:
Między dziedzictwem a nowoczesnością. Czy Polska i Polacy
potrzebują
dziś autorytarnych rządów „dobrej zmiany”?

Waldemar Sługocki
Koordynator KO w Lubuskiem