KK190131_015

1.02: Kolejne inwestycje dla wzmocnienia Lubuskiej Ochrony Zdrowia

Blisko 15 mln zł to wartość umów podpisanych z jednostkami ochrony zdrowia podległymi samorządowi województwa z przeznaczeniem na inwestycje. Największe pieniądze – 6 mln zł trafi do Gorzowa na rozbudowę radioterapii o hematologię. Natomiast szpital w Zielonej Górze będzie modernizował centrum onkologii za 3,3 mln zł. Pozostałe środki przeznaczone są dla osób starszych, tj. infrastrukturę dla oddziałów geriatrycznych.  

Podczas uroczystości podpisania umów podkreśliłem, że wyżej wymienione inwestycje po raz kolejny potwierdzają, że Lubuskie powinno być wzorem dla innych regionów w zakresie zrządzania ochroną zdrowia oraz dbania o jej jakość. Jest to także zasługa osób zarządzających jednostkami, ciężkiej pracy i wrażliwości Zarządu Województwa Lubuskiego oraz pani Marszałek Elżbiety Anny Polak. Dzięki tym inwestycjom – my, jako pacjenci – możemy się czuć bezpiecznie.

Samorząd województwa zgodnie z przyjętym planem realizuje kolejne inwestycje w jednostkach ochrony zdrowia. Szpitale realizują zadania, na które umowy podpisane zostały już wcześniej. Te największe realizowane są w Szpitalu Uniwersyteckim. Możemy obserwować jak postępują prace związane z budową Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Szpital realizuje także termomodernizację budynków za blisko 40 mln zł. Największe środki w ramach podpisanych umów trafią do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na rozbudowę lecznicy o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii. Kwota zadania to 6 mln zł

Inwestować będą także mniejsze szpitale. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu za 2 mln zł modernizować będzie budynek przeznaczony na oddział geriatryczny. Kolejne 2 mln zł trafią także do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Za tę kwotę szpital zmodernizuje pomieszczenia Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania obiektu do potrzeb oddziału psychiatrii ogólnej. Środki na inwestycje zyskały także dwie Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego – w Zielonej Górze (500 tys. zł) oraz w Gorzowie Wlkp. (400 tys. zł). Obie jednostki dzięki temu wzbogacą się o nowe ambulanse.

Zobacz całą listę inwestycji!